<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    e n t e r   funciona perfecto<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 13/01/2017 a las 12:29 p.m., Nilsa
      Sarmiento escribió:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAJnQxjFyrxTFLvdooP_tUTW=D1sTvyFPKi-sRsYH4PLKXTfuBA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">"enter"<br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">El 13 de enero de 2017, 12:29, Nilsa
          Sarmiento <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:nilsamsarmiento@gmail.com" target="_blank">nilsamsarmiento@gmail.com</a>></span>
          escribió:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">no funciona e n t e r <br>
              ?<br>
              <br>
            </div>
            <div class="HOEnZb">
              <div class="h5">
                <div class="gmail_extra"><br>
                  <div class="gmail_quote">El 13 de enero de 2017,
                    12:24, Juan Bidini <span dir="ltr"><<a
                        moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:juan@bidini.org" target="_blank">juan@bidini.org</a>></span>
                    escribió:<br>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                      .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                      <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                        <p>adjunto screenshot</p>
                        <p>No arranqué via uefi</p>
                        <p>arranque sobre una virtual <br>
                        </p>
                        <div>
                          <div class="m_-2518280034311691287h5"> <br>
                            <div
                              class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318moz-cite-prefix">El
                              13/01/2017 a las 12:07 p.m., Diego Saravia
                              escribió:<br>
                            </div>
                            <blockquote type="cite">
                              <div dir="ltr">
                                <div>donde dice eso?<br>
                                </div>
                                arrancaste via uefi?<br>
                              </div>
                              <div class="gmail_extra"><br>
                                <div class="gmail_quote">El 13 de enero
                                  de 2017, 12:05, Diego Saravia <span
                                    dir="ltr"><<a
                                      moz-do-not-send="true"
                                      href="mailto:dsa@unsa.edu.ar"
                                      target="_blank">dsa@unsa.edu.ar</a>></span>
                                  escribió:<br>
                                  <blockquote class="gmail_quote"
                                    style="margin:0 0 0
                                    .8ex;border-left:1px #ccc
                                    solid;padding-left:1ex"><span>
                                      <div dir="ltr">que significa en
                                        proceso de instalacion? no esta
                                        pensado para instalarse<br>
                                        <br>
                                      </div>
                                    </span>
                                    <div class="gmail_extra"><br>
                                      <div class="gmail_quote"><span>El
                                          13 de enero de 2017, 11:56,
                                          Juan <span dir="ltr"><<a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="mailto:juan@bidini.org"
                                              target="_blank">juan@bidini.org</a>></span>
                                          escribió:<br>
                                        </span>
                                        <div>
                                          <div
                                            class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318h5">
                                            <blockquote
                                              class="gmail_quote"
                                              style="margin:0 0 0
                                              .8ex;border-left:1px #ccc
                                              solid;padding-left:1ex">
                                              <div>
                                                <div>Perfecto. En
                                                  proceso de
                                                  instalación!!!<br>
                                                  <br>
                                                </div>
                                                <div>Enviado desde <a
                                                    moz-do-not-send="true"
href="http://www.typeapp.com/r" target="_blank">TypeApp</a> </div>
                                                <div>
                                                  <div
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386h5">
                                                    <div
                                                      class="gmail_quote">En
                                                      13 de ene. de
                                                      2017, en 11:53 AM,
                                                      Diego Saravia <<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:dsa@unsa.edu.ar" target="_blank">dsa@unsa.edu.ar</a>>
                                                      escribió:
                                                      <blockquote
                                                        class="gmail_quote"
style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid
                                                        rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                                        <div dir="ltr">
                                                          <div>
                                                          <div>enter<br>
                                                          </div>
                                                          para seguir la
                                                          saga de rms y
                                                          el ututo<br>
                                                          </div>
                                                          o sea e n t e
                                                          r<br>
                                                          <br>
                                                        </div>
                                                        <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">2017-01-13
                                                          11:07
                                                          GMT-03:00
                                                          Nilsa
                                                          Sarmiento <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:nilsamsarmiento@gmail.com"
                                                          target="_blank">nilsamsarmiento@gmail.com</a>></span>:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div
                                                          dir="auto">
                                                          <div><br>
                                                          Buenísimo!!!!!
                                                          Buenas
                                                          nuevas!!!</div>
                                                          <div
id="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650AppleMailSignature">Las
                                                          pass q
                                                          usábamos eran
                                                          enter o 12345.</div>
                                                          <div
id="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650AppleMailSignature">Ya
                                                          le pregunto a
                                                          diego y mando
                                                          mail.</div>
                                                          <div
id="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650AppleMailSignature">N</div>
                                                          <div>
                                                          <div
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872h5">
                                                          <div
id="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650AppleMailSignature"><br>
                                                          </div>
                                                          <div><br>
                                                          El 13-01-2017,
                                                          a las 10:11,
                                                          Juan Bidini
                                                          <<a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="mailto:juan@bidini.org" target="_blank">juan@bidini.org</a>>
                                                          escribió:<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <div>
                                                          <p>al instalar
                                                          me pide pass</p>
                                                          <p><br>
                                                          </p>
                                                          <br>
                                                          <div
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-cite-prefix">El
                                                          13/01/2017 a
                                                          las 10:05
                                                          a.m., Juan
                                                          Bidini
                                                          escribió:<br>
                                                          </div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <p>Cargó
                                                          prefecto el
                                                          Live!!!
                                                          adjunto
                                                          imagen:.<br>
                                                          </p>
                                                          <p>saludos</p>
                                                          <p>Juan Bidini<br>
                                                          </p>
                                                          <br>
                                                          <div
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-cite-prefix">El
                                                          13/01/2017 a
                                                          las 07:29
                                                          a.m., Juan
                                                          Bidini
                                                          escribió:<br>
                                                          </div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <p>Descargando...para
                                                          luego
                                                          probar!!!</p>
                                                          <p>saludos</p>
                                                          <p>Juan Bidini<br>
                                                          </p>
                                                          <br>
                                                          <div
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-cite-prefix">El
                                                          12/01/2017 a
                                                          las 11:15
                                                          p.m., Diego
                                                          Saravia
                                                          escribió:<br>
                                                          </div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>El URL
                                                          Candidato es y
                                                          sera el mismo,
                                                          es un link a
                                                          la ultima
                                                          imagen subida
                                                          con este fin.<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Pueden ver en
                                                          el directorio
                                                          las dos
                                                          imagenes la
                                                          primera como
                                                          C01 y la
                                                          segunda como
                                                          C02<br>
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          La URL es:<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://www.ututo.org/downloads/Candidato-Ututo-2017-UL.iso"
                                                          target="_blank">http://www.ututo.org/downloads<wbr>/Candidato-Ututo-2017-UL.iso</a><br
                                                          clear="all">
                                                          <br>
                                                          -- <br>
                                                          <div
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650gmail_signature">Diego
                                                          Saravia<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="mailto:Diego.Saravia@gmail.com" target="_blank">Diego.Saravia@gmail.com</a><br>
                                                          NO
                                                          FUNCIONA-><a
moz-do-not-send="true" href="mailto:dsa@unsa.edu.ar" target="_blank">dsa@unsa.edu.ar</a><br>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          <br>
                                                          <fieldset
class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                                                          <br>
                                                          <pre>______________________________<wbr>_________________
Ututo-devel mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>
</pre>
        </blockquote>
        

        

        <fieldset class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        

        <pre>______________________________<wbr>_________________
Ututo-devel mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>
</pre>
      </blockquote>
      

      

      <fieldset class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      

      <pre>______________________________<wbr>_________________
Ututo-devel mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386m_2729146934080888872m_-3235248259744409650moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>
</pre>
    </blockquote>
    

  

</div></blockquote></div></div><blockquote type="cite"><div><screenshot2.png></div></blockquote><span><blockquote type="cite"><div><span>______________________________<wbr>_________________</span>
<span>Ututo-devel mailing list</span>
<span><a moz-do-not-send="true" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a></span>
<span><a moz-do-not-send="true" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a></span>
</div></blockquote></span></div>
______________________________<wbr>_________________

Ututo-devel mailing list

<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>

<a moz-do-not-send="true" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>


</blockquote></div>

</div></blockquote></div></div></div></div>
______________________________<wbr>_________________

Ututo-devel mailing list

<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>

<a moz-do-not-send="true" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>


</blockquote></div></div></div>


-- 
<div class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318m_2951406851820316386gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div><div class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318h5">Diego Saravia
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Diego.Saravia@gmail.com" target="_blank">Diego.Saravia@gmail.com</a>
NO FUNCIONA-><a moz-do-not-send="true" href="mailto:dsa@unsa.edu.ar" target="_blank">dsa@unsa.edu.ar</a>

</div></div><span>==============================<wbr>==============================<wbr>========
"Disclaimer:" Haré lo que desee con los correos que reciba, quien no este de acuerdo, que se abstenga de enviarme correo a mí o a las listas donde este suscripto.
En particular NO VALE ningun "disclaimer" que indique que el correo enviado es privado o sujeto a normas de empresas, gobiernos, u organizaciones de cualquier tipo.
Con relación a los estados y sus leyes, analizare cualquier norma aplicable en el territorio donde eventualmente actúe en el momento, escucho a cualquiera que tenga algo que decir.
Con respecto en particular a los derechos de autor, salvo acuerdo previo, gozaré plenamente de las 4 libertades con todo lo que reciba, considerandolo, en cuanto a lo patrimonial,
 como propio.
==============================<wbr>==============================<wbr>========
</span></div>
</div>
</blockquote></div>


-- 
<div class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Diego Saravia
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Diego.Saravia@gmail.com" target="_blank">Diego.Saravia@gmail.com</a>
NO FUNCIONA-><a moz-do-not-send="true" href="mailto:dsa@unsa.edu.ar" target="_blank">dsa@unsa.edu.ar</a>

==============================<wbr>==============================<wbr>========
"Disclaimer:" Haré lo que desee con los correos que reciba, quien no este de acuerdo, que se abstenga de enviarme correo a mí o a las listas donde este suscripto.
En particular NO VALE ningun "disclaimer" que indique que el correo enviado es privado o sujeto a normas de empresas, gobiernos, u organizaciones de cualquier tipo.
Con relación a los estados y sus leyes, analizare cualquier norma aplicable en el territorio donde eventualmente actúe en el momento, escucho a cualquiera que tenga algo que decir.
Con respecto en particular a los derechos de autor, salvo acuerdo previo, gozaré plenamente de las 4 libertades con todo lo que reciba, considerandolo, en cuanto a lo patrimonial,
 como propio.
==============================<wbr>==============================<wbr>========
</div>
</div>


<fieldset class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<pre>______________________________<wbr>_________________
Ututo-devel mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="m_-2518280034311691287m_-7590998685263491318moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>
</pre>

</blockquote>
</div></div><span><hr style="border:none;color:#909090;background-color:#b0b0b0;height:1px;width:99%">
<table style="border-collapse:collapse;border:none">
        <tbody><tr>
                <td style="border:none;padding:0px 15px 0px 8px">
                        <a moz-do-not-send="true" href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank">
                                <img moz-do-not-send="true" src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" alt="Avast logo" border="0">
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style="color:#3d4d5a;font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica";font-size:12pt">
                                El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
                                
<a moz-do-not-send="true" href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient" target="_blank">www.avast.com</a>
                        </p>
                </td>
        </tr>
</tbody></table>


</span></div>
______________________________<wbr>_________________

Ututo-devel mailing list

<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org" target="_blank">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>

<a moz-do-not-send="true" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ututo.org/cgi-bin<wbr>/mailman/listinfo/ututo-devel</a>


</blockquote></div>
</div>
</div></div></blockquote></div>
</div>


<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<pre wrap="">_______________________________________________
Ututo-devel mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ututo-devel@lists.ututo.org">Ututo-devel@lists.ututo.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel">http://lists.ututo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ututo-devel</a>
</pre>

</blockquote>

<br /><br />
<hr style='border:none; color:#909090; background-color:#B0B0B0; height: 1px; width: 99%;' />
<table style='border-collapse:collapse;border:none;'>
        <tr>
                <td style='border:none;padding:0px 15px 0px 8px'>
                        <a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient">
                                <img border=0 src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" alt="Avast logo" />
                        </a>
                </td>
                <td>
                        <p style='color:#3d4d5a; font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica"; font-size:12pt;'>
                                El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
                                <br><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient">www.avast.com</a>
                        </p>
                </td>
        </tr>
</table>
<br />
</body></html>